قوانین امور گمرکی

لیست گمرکات داخلی و عملیات مجاز در آن‌ها

لیست گمرکات داخلی و عملیات مجاز در آن‌ها

طبق ماده ۱۲ قانون امور گمرکی به منظور تسهیل و تسریع در انجام تشریفات گمرکی در مبادی ورودی و خروجی، نمایندگان وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مسئول سایر کنترل‌ها موظفند تحت نظارت گمرک اقدام نمایند. بنابراین اجرای هر یک از عملیات گمرکی باید تحت نظارت سازمان‌های مربوطه صورت گیرد. در ادامه عملیات مجاز در هر یک از گمرکات…

سامانه TSC چیست؟ + آموزش ثبت شناسه در سامانه TSC

سامانه TSC چیست؟ + آموزش ثبت شناسه در سامانه TSC

سامانه TSC معروف به سامانه شناسه کالا یک کد 8 رقمی است که با هدف جلوگیری از بروز اشتباه در اظهار بیش بود و کم اظهاری راه اندازی شده است. همانطور که می‌دانید دسته بندی کالاها تاثیر بسیار زیادی در تسریع و سهولت اجرای امور گمرکی دارد. بدین منظور نیاز به شناسه ارزش کالا (TSC)…

راهنمای درخواست تمدید کارت بازرگانی

راهنمای درخواست تمدید کارت بازرگانی

تمدید کارت بازرگانی از طریق سامانه جامع تجارت میسر است. همانطور که می‌دانید کارت بازرگانی به عنوان اصلی‌ترین مجوز جهت واردات و صادرات کالا از اهمیت ویژه ای برخوردار است. هر کارت بازرگانی برای یک بازه خاص، اعتبار دارد و اشخاص حقیقی و حقوقی با اخذ کارت بازرگانی تنها در طول زمان مشخص شده بر…

راهنمای دوراظهاری ترانزیت در پنجره واحد تجارت فرامرزی

راهنمای دوراظهاری ترانزیت در پنجره واحد تجارت فرامرزی

دوراظهاری ترانزیت در پنجره واحد تجارت فرامرزی طی یک سری مراحل قابل انجام است. به عبارت دیگر تنظیم دوراظهاری ترانزیت از مهم‌ترین اقداماتی است که در سامانه جامع تجارت صورت می‌گیرد. اگر می‌خواهید نحوه دوراظهاری ترانزیت در EPL (سامانه تجارت فرامرزی) را آموزش ببینید، پیشنهاد می‌کنیم تا انتها با ما همراه باشید. ما در این…

آموزش پیش اظهاری قبل از ورود کالا در گمرک

آموزش پیش اظهاری قبل از ورود کالا در گمرک

پیش اظهاری قبل از ورود کالا در گمرک یا همان انجام تشریفات گمرکی قبل از ورود کالا به گمرک تا حد زیادی فرآیند ترخیص کالا را سرعت می‌بخشد. همانطور که می‌دانید تشریفات گمرکی از مراحل مهم و البته زمان بر تجارت بین الملل است که طی آن کالای وارداتی و صادراتی را به گمرک، معرفی…

معرفی انواع کلاهبرداری‌های تجاری با شرکت‌های چینی

معرفی انواع کلاهبرداری‌های تجاری با شرکت‌های چینی

از آنجایی که ایران، روابط تجاری گسترده‌ای با کشور چین دارد لازم است که برای تضمین بازرگانی بین المللی با این کشور یک سری ملاحظات در دستور کار قرار گیرد. اگر قصد تجارت با شرکت‌های چینی را دارید، پیشنهاد می‌کنیم تا انتها با ما همراه باشید. ما در این مقاله از وب‌سایت خدمات بازرگانی آموت…

بازرسی کالاهای تجاری چرا و چگونه صورت می‌گیرد؟

بازرسی کالاهای تجاری چرا و چگونه صورت می‌گیرد؟

یکی از اصلی ترین دغدغه‌‌های خریداران کالاهای خارجی و وارد کنندگان، عدم انجام تعهدات ذکر شده در قرارداد مربوطه توسط فروشنده کالا است. در واقع معمولا تجار هنگام خرید انواع کالای خارجی به دلیل عدم شناخت کافی از فروشنده نسبت به صحت کیفیت و کمیت کالای مورد نظر اطمینان ندارند. چاره رفع این مشکل، بازرسی…

اهرم‌های وصولی گمرک

اهرم‌های وصولی گمرک

ماده 7 قانون امور گمرکی کالای موجود در گمرک، وثیقه پرداخت کلیه وجوه متعلقه به آن کالا و سایر بدهی‌های قطعی صاحب کالا بابت وجوهی است که وصول آن به موجب قانون بر عهده گمرک است. گمرک قبل از دریافت یا تامین وجوه مذکور نمی‌تواند اجازه تحویل و ترخیص کالا را بدهد. ماده 8 قانون…

قوانین امور گمرکی

قوانین امور گمرکی

بخش اول ـ تعاريف، سازمان و كليات ﻓﺼﻞ اول ـ ﺗﻌﺎرﻳﻒ قوانین گمرکی ﻣــﺎده ۱ ﻣﻔــﺎﻫﻴﻢ اﺻــﻄﻼﺣﺎت ﮔﻤﺮﻛــﻲ ﺑــﻪﻛــﺎر ﺑــﺮده ﺷــﺪه در اﻳــﻦ ﻗــﺎﻧﻮن، ﻃﺒــﻖ ﺗﻌﺮﻳﻔــﻲ اﺳــﺖ ﻛــﻪ از ﻃــﺮف ﺷــﻮراي ﻫﻤﻜــﺎري ﮔﻤﺮﻛــﻲ ﺑــﻪ ﺻــﻮرت ﻣﺠﻤﻮﻋــﻪ ﺑـﺮاي ﻛﺸـﻮرﻫﺎي ﻋﻀـﻮ ﻣﻨﺘﺸـﺮ ﺷـﺪه و ﻳـﺎ ﻣـﻲﺷـﻮد ﻣﮕـﺮ اﻳـﻦﻛـﻪ در ﺑﻨـﺪﻫﺎي ذﻳـﻞ ﻳﺎ در ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮاد اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن از…